Miljön spelar roll – Så jobbar Aveo för en hållbar framtid

På Aveo värdesätter vi vår planet och dess naturliga resurser. Vi jobbar ständigt med att minska vårt ekologiska fotavtryck och väljer att göra medvetna val för en hållbar framtid. Låt oss dela med oss av våra miljövänliga initiativ och hur vi arbetar för att skydda vår jord.

Återvinning - Aveos sätt att optimera förpackningar

På Aveo prioriterar vi återanvändning av förpackningsmaterial, vilket gör att de flesta av våra leveranser skickas i lådor som redan använts minst en gång. Vi sparar en stor del av de lådor våra produkter kommer i och ger dem ett nytt liv genom att använda dem för våra leveranser. Allt utfyllnadsmaterial i paketen, oavsett om det är förpackningspapper eller bubbelplast, är återvunnet - pappret till 100% och plasten till minst 50%.

Dessutom återanvänder vi ofta förpackningsfyllning som vi får i leveranser från våra leverantörer. Vi ser den extra tid och ansträngning det tar att genomföra dessa återanvändningsrutiner inte som ett hinder, utan snarare som en investering i vår planets välbefinnande. Varje minut vi lägger på detta bidrar till att skapa en hållbar framtid för oss alla.

Papperstejp fungerar minst lika bra

Aveo har övergått till papperstejp På Aveo har vi valt att helt byta ut plasttejpen mot papperstejp med giftfritt lim. Vi har gjort ett medvetet val att fasa ut all plasttejp vi tidigare hade i lager och numera är det enbart papperstejp som gäller. Denna förändring, även om den kan verka liten, är ett viktigt steg mot en mer plastfri och hållbar vardag. Således är det yttersta paketet som kunderna får i sina händer i regel alltid till 100% pappersbaserat.

Aveo återanvänder lådor från varuleverantörerna och använder papperstejp som är bättre för miljön.

Minimerar utskrifter med Aveo

På Aveo arbetar vi hårt för att minimera vår användning av utskrifter och därigenom värna om miljön. Vi har tagit bort onödiga papper, som returformulär eller försändelselistor, från våra leveranser. Istället skickar vi all denna information digitalt till våra kunder i samband med att vi skickar paketet. Det enda fysiska spår av papper du hittar i våra paket är adressetiketten och en liten lapp som förklarar vårt engagemang för att minimera pappersanvändningen.

En leverans, inte flera - Aveos princip

Vi strävar alltid efter att skicka alla produkter som en kund har beställt i samma paket. På så vis minimerar vi inte bara miljöbelastningen från onödiga leveranser och transporter, utan också din tid då du inte behöver hämta flera paket. Visst, ibland kan det bli undantag om produkterna har mycket olika leveranstider, men vår huvudregel är att samordna leveranserna. Detta är en del av vårt åtagande att verka hållbart och bekvämt för våra kunder.

Produktens innehåll och certifieringar

Öppenhet om våra produkter och deras inverkan på miljön är en grundpelare hos Aveo. Vi ger omfattande information om varje produkts innehåll och eventuella miljöcertifieringar som företaget eller produkten har. Vi går också det extra steget att ta ställning för miljön i våra inköpsbeslut. Ibland innebär det att vi helt enkelt säger "nej, tack" till produkter som inte uppfyller våra stränga miljökrav. Ett exempel på detta är ljus tillverkade med paraffin, ett material som avger cancerogena ämnen och ökar koldioxidutsläppen. Sådana produkter hittar du inte i vårt sortiment.

Vi prioriterar lokala leverantörer

Vi lägger stor vikt vid att samarbeta med leverantörer som är nära oss geografiskt. Faktum är att två tredjedelar av alla de varumärken vars produkter vi säljer kommer från Sverige, Finland, Danmark, Island och Estland. Den resterande tredjedelen kommer från andra europeiska länder. Detta val minskar avsevärt transportavstånd och därmed vår miljöpåverkan.

Vidare strävar vi alltid efter att visa transparens kring ursprungslandet för våra produkter, eftersom vi vet att detta kan vara viktigt för våra kunder. Inte bara för miljöaspekter, utan även för att stödja etiska och politiska värderingar. Därför har vi till exempel valt bort produkter tillverkade i Ryssland från vårt sortiment. 

Tapeter gjorda med omsorg

Tapeter är långt ifrån engångsvaror – de är skapade för att hålla i många år och ofta bär de på en tidlös skönhet. Genom att erbjuda möjligheten att beställa prov i förväg säkerställer vi att våra kunder hittar den perfekta tapeten som kommer att pryda deras väggar i åratal framöver.

Unikt för Aveo är att vi tillåter retur på hela, oöppnade tapetrullar – något som ännu inte är standard i branschen. På så sätt säkerställer vi att dessa kvalitetsprodukter inte samlar damm på hyllan eller hamnar i soptunnan, utan istället kan glädja nästa kund. V

Vi skickar gärna tapetprover och färgprover för att våra kunder ska hitta rätt tapeter.

Aveo säljer kvalitet - vilket minskar miljöbelastningen

Vår vision är att erbjuda tidlösa, ändå moderna, kvalitetsprodukter till vårt sortiment. Vår målsättning är att varje kund ska vara nöjd och njuta av sina inköp i många år. Genom att välja kvalité, minskar vi antalet returer och reklamationer, vilket bidrar till en mer hållbar konsumtionsmodell.

 

Vi vet att ibland kan det gå fel och en vara kan vara defekt. I dessa fall erbjuder vi antingen kunden en rabatt som kompensation, vilket gör att produkten fortfarande uppfattas som värdefull, eller så tar vi tillbaka produkten. Återtagna produkter får nytt liv genom att användas internt eller säljas lokalt till ett reducerat pris. På så sätt strävar vi alltid efter att varje produkt ska komma till användning och bidra till ett minskat avfall. Alla returer postas rakt hit till oss utan mellanhänder.

En stolt arbetsgivare på landsbygden

Vi är baserade i byn Komossa i Vörå, Österbotten, och är stolta över att vara den största arbetsgivaren i området. Vi jobbar hemifrån när vi kan för att minimera pendling och bilanvändning.

Aveo - Strävar efter att utvecklas och bli ännu bättre

Vi på Aveo gör vårt bästa för att bidra till en hållbar framtid. Vi lär oss ständigt nya metoder och strategier för att vara mer miljövänliga. Tillsammans kan vi alla göra en positiv skillnad för miljön och för kommande generationer. Vi välkomnar dig att gå med oss på denna resa. Tillsammans kan vi faktiskt göra en skillnad. Varje val vi gör, varje omsorgsfullt köp vi väljer att göra bidrar till vår gemensamma strävan efter en mer hållbar värld.